Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường trung cấp dạy nghề Nhật Bản (2018)

Tuesday, 02/01/2018 12:00

Thông tin mới nhất về tư cách và điều kiện nhập học các trường trung cấp dạy nghề Nhật Bản 2018.

Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường trung cấp dạy nghề Nhật Bản

Mỗi loại trường khác nhau sẽ có tư cách và điều kiện nhập học cũng khác nhau. Ở chuyên mục trước, Tư cách và điều kiện cần thiết để học các trường Nhật Bản, chúng tôi đã chia sẻ tư cách và điều kiện cần thiết để vào học trường trung cấp dạy nghề. Tuy nhiên, năm 2018 quy định đã có sự thay đổi, vì vậy đã có nhiều sinh viên liên hệ và hỏi Horizonjapan về vấn đề này.

Chính vì vậy, chuyên mục kỳ này chúng tôi sẽ dành thời lượng để chia sẻ chi tiết nhất về tư cách và điều kiện nhập học trường trung cấp dậy nghề Nhật Bản (2018).

1. Điều kiện nhập học

Để nhập học các trường trung cấp dạy nghề cần phải đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau:

1. Hoàn thành chương trình học 12 năm tại các trường ngoài nước Nhật.

2. Đủ 18 tuổi và đỗ kỳ thi kiểm tra học lực (tương đương hoàn thành chương trình học 12 năm ngoài nước Nhật).

3. Đủ 18 tuổi và hoàn thành việc học tại các trường dành cho người nước ngoài đã được chỉ định tại Nhật (tương đương với trường trung học phổ thông ngoài nước Nhật)

4. Đã hoàn thành chương trình học trên 11 năm ngoài nước Nhật và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định.

5. Đủ 18 tuổi và có bằng Tú tài quốc tế, bằng Abitur hoặc bằng Tú tài Pháp.

6. Đủ 18 tuổi và đã hoàn thành chương trình học 12 năm tại các cơ sở giáo dục được các tổ chức WASC, CIS, ACSI – tổ chức đánh giá quốc tế công nhận.

7. Đủ 18 tuổi và đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

8. Đủ 18 tuổi và được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường.

9. Đáp ứng được một trong các điều kiện nhập học theo luật giáo dục ngoài các điều kiện trên.

Lưu ý: Các điều kiện từ 1 – 3, nếu chương trình học không đủ 12 năm cần hoàn thành khóa đào tạo dự bị được chỉ định hoặc hoàn thành chương trình học của cơ sở thực tập.

2. Năng lực tiếng Nhật cần thiết

Cần đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau:

• Đã học tiếng Nhật 6 tháng trở lên tại cơ sở giáo dục tiếng Nhật được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định.

• Đỗ N1 hoặc N2 trong kỳ thi JLPT do JapanEducational Exchanges and Services (Quỹ hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản) và Japan Foundation (Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản) tổ chức.

• Đã từng học trên 1 năm tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của Nhật.

• Đạt 200 điểm trở lên (tổng điểm môn tiếng Nhật gồm đọc hiểu + nghe hiểu + nghe đọc hiểu) trong kỳ thi EJU

• Đạt 400 điểm trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT do Hiệp hội kiểm tra năng lực chữ Hán tổ chức.

3. Giấy tờ cần nộp

• Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường)

• Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

• Bảng điểm cấp học cao nhất

• Giấy điểm danh của cơ sở giáo dục tiếng Nhật, bảng điểm (trường hợp sống ở Nhật)

• Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật (trường hợp sống ở ngoài nước Nhật)

• Giấy tờ khác

Lưu ý: Giấy tờ cần nộp sẽ khác nhau tùy từng trường, vì vậy hỏi trực tiếp trường muốn vào học để nắm được thông tin chi tiết.

(Theo Hướng dẫn du học Nhật Bản 2017 – 2018)

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5