Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường sau đại học Nhật Bản (2018)

Tuesday, 16/01/2018 12:00

Thông tin mới và chính xác nhất về điều kiện nhập học, giấy tờ cần nộp để vào học các trường đại học (hệ sau đại học) tại Nhật Bản (2018).

Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường sau đại học Nhật Bản

Kỳ trước, chúng tôi đã chia sẻ Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học (hệ đại học) tại Nhật Bản năm 2018. Vậy đối với hệ sau đại học thì tư cách và điều kiện nhập học là gì? Bài viết này sẽ chia sẻ cụ thể nhất:

1. Điều kiện nhập học

Ở mỗi khóa học thì điều kiện nhập học sẽ khác nhau. Sau đây là cụ thể từng khóa học:

1.1 Khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ (Giai đoạn đầu/ Kỳ đầu)

Cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

• Đã tốt nghiệp đại học ở Nhật.

• Đã hoàn thành chương trình học 16 năm ngoài nước Nhật.

• Nhận được bằng cử nhân do Tổ chức hỗ trợ cải cách đại học và cấp học vị (NIAD-QE) cấp.

• Nhận được bằng tương đương với bằng cử nhân do đã hoàn thành khóa học 3 năm trở lên tại các trường đại học ngoài nước Nhật.

• Đã tốt nghiệp trường dạy nghề được chỉ định.

• Đã hoàn thành chương trình học 16 năm tại các cơ sở giáo dục được chỉ định có khóa học đại học ở Nhật Bản.

• Đủ 22 tuổi, được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người đã tốt nghiệp đại học theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường Sau đại học.

1.2 Khóa học Tiến sĩ (Giai đoạn sau/ Kỳ sau)

Cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

• Có bằng Thạc sĩ hoặc bằng chuyên môn nghề của Nhật.

• Đã hoàn thành chương trình học được chỉ định là chương trình sau đại học ngoài nước Nhật, nhận được bằng tương đương với bằng Thạc sĩ hoặc bằng nghề chuyên môn tại nước Nhật.

• Nhận được bằng tương đương với bằng Thạc sĩ hoặc bằng nghề chuyên môn ở ngoài nước Nhật.

• Đã đủ 24 tuổi, được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người có bằng Thạc sĩ hoặc bằng nghề chuyên môn theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường Sau đại học.

• Đã tốt nghiệp đại học, có trên 2 năm nghiên cứu tại các trường đại học, trung tâm nghiên cứu (bao gồm cả đại học, trung tâm nghiên cứu ngoài nước Nhật), là người được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người có bằng Thạc sĩ, bằng chuyên môn.

1.3 Khóa học Tiến sĩ (Y khoa, Nha khoa, một phần khóa học Dược, Thú y)

Để biết chính xác điều kiện nhập học, ban phải liên hệ với các trường trước khi nộp hồ sơ vào các khóa học Y khoa, Nha khoa, một phần khóa học Dược, Thú y.

2. Giấy tờ cần nộp

• Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường)

• Bằng (Giấy chứng nhận) Thạc sĩ (Trường hợp Khóa học Tiến sĩ)

• Bằng tốt nghiệp (Giấy chứng nhận tốt nghiệp) Đại học (Khoa)

• Bảng điểm của cấp học cao nhất

• Luận văn nghiên cứu (Luận văn tốt nghiệp) tại trường đã theo học và bản tóm tắt luận văn

• Thư tiến cử

• Bản kế hoạch nghiên cứu

• Giấy tờ khác

Chú ý: Giấy tờ cần nộp sẽ khác nhau tùy từng trường, nên hỏi trực tiếp để nắm được thông tin chi tiết.

(Theo Hướng dẫn du học Nhật Bản 2017 – 2018 của JASSO)

2 bầu chọn / điểm trung bình: 5