Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học Nhật Bản (2018)

Tuesday, 09/01/2018 12:00

Thông tin mới và chính xác nhất về tư cách và điều kiện cần thiết để nhập học các trường đại học Nhật Bản năm 2018.

 Tư cách và điều kiện cần thiết để vào học các trường đại học Nhật Bản

Theo Hướng dẫn du học Nhật Bản (2017 – 2018) (bản Tiếng Việt) do JASSO biến soạn, Horizonjapan xin tổng kết các điều kiện cần thiết để nhập học và giấy tờ cần nộp khi muốn vào học các trường đại học Nhật Bản như sau:

1. Điều kiện nhập học

Cần đáp ứng đủ một trong số các điều kiện sau:

1.     Đã hoàn thành chương trình học 12 năm tại các trường ngoài Nhật Bản.

2. Đủ 18 tuổi và đỗ kỳ thi kiểm tra học lực (tương đương hoàn thành chương trình học 12 năm ngoài nước Nhật)

3. Đủ 18 tuổi và hoàn thành việc học tại các trường dành cho người nước ngoài đã được chỉ định tại Nhật (tương đương với trường trung học phổ thông ngoài nước Nhật)

4. Đã hoàn thành chương trình học trên 11 năm ngoài nước Nhật, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định.

5. Đủ 18 tuổi và có bằng Tú tài quốc tế, bằng Abitur, bằng Tú tài Pháp hoặc trong kì thi GCEA đạt đủ điểm mà trường yêu cầu.

6. Đủ 18 tuổi và đã hoàn thành chương trình học 12 năm tại các cơ sở giáo dục được các tổ chức đánh giá quốc tế (WASC, CIS, ACSI) công nhận.

7. Đủ 18 tuổ và đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

8. Đáp ứng được một trong các điều kiện nhập học theo luật giáo dục trường học ngoài các điều kiện trên.

9. Đủ 18 tuổi, được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn người đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo đánh giá điều kiện nhập học riêng của từng trường.

10. Điều kiện từ 1 – 3, nếu chương trình học không đủ 12 năm hoặc không hoàn thành khóa học được chỉ định ở nước ngoài, có những trường hợp cần hoàn thành khóa đào tạo dự bị được chỉ định hoặc hoàn thành chương trình học của cơ sở thực tập.

2. Giấy tờ cần nộp

• Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường)

• Bằng tốt nghiệp (Giấy chứng nhận tốt nghiệp) trung học phổ thông

• Bảng điểm trung học phổ thông 

• Thư tiến cử của Hiệu trưởng hoặc Giáo viên trường trung học phổ thông

• Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

• Giấy tờ khác

Chú ý: Giấy tờ cần nộp sẽ khác nhau tùy từng trường, do đó cần hỏi trực tiếp để nắm được thông tin chi tiết.

2 bầu chọn / điểm trung bình: 5