Liên hệ trực tuyến

Tên của bạn *

Điện thoại

E-mail *

Địa chỉ

Nội dung

capt

TRỤ SỞ CHÍNH

HORIZON JAPAN HẢI DƯƠNG

Bình Phiên – Ngọc Liên – Cẩm Giàng – Hải Dương
0973 133 468
duc.hoanghong@gmail.com

 

CHI NHÁNH BẮC NINH

 

HORIZON JAPAN BẮC NINH

Lai Tê – Trung Chính – Lương Tài – Bắc Ninh
0986 020 388
horizonjapanvn@gmail.com

 

Tổng công ty

ACTIVE LINE Co.,Ltd

Linogardenbuil 2 F,1551-17, Lino Sakura-City Chiba 285-0085 Janpan

0973 133 468

http://active-line.co.jp