Đợt du học sinh tháng 4/2016

Saturday, 03/02/2018 12:00

Đoàn du học sinh xuất cảnh ngày 05/04/2016. Công ty HorizonJapan tổ chức đưa gia đình và các bạn du học sinh đến sân bay.

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5