Công ty Horizon Japan liên hoan chia tay các bạn du học sinh xuất cảnh tháng 07/2017

Tuesday, 11/07/2017 12:00

CÔNG TY DU HỌC HORIZON JAPAN LIÊN HOAN CHIA TAY CÁC BẠN DU HỌC SINH XUẤT CẢNH THÁNG 7.2017 VÀ CHIA TAY CÁC BẠN LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5